Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data for replying to your request.

Why you'll love MyOlympus

All members get access to exclusive benefits:

  • Member community
  • Register products
  • Extended warranty
  • Monthly newsletter
Terms and Conditions

Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("villkor") reglerar förhållandet mellan oss ("OM Digital Solutions GmbH", "vi", "oss") som leverantör av MyOlympus internettjänst tillgänglig under domänen www.my.olympus-consumer.com och i förekommande fall andra domännamn och som en mobilapplikation och alla dess funktioner (hädanefter: "Tjänst" eller "Webbplats"), och du som en registrerad användare av Tjänsten (hädanefter "Användare", "du", "din(a)"). Dessa villkor reglerar tillhandahållandet av tjänsten och din användning av tjänsten.

1.              Information om oss

1.1            Vi är OM Digital Solutions GmbH (Tyskland) vårt säte är Domstraße 10 | 20095 Hamburg, Germany. Vi är beslutna att se till att du kommer vilja besöka vår tjänst ofta och vi välkomnar dina kommentarer om tjänsten. Om du har några frågor om tjänsten som inte tas upp i dessa villkor, eller någon annan feedback, kontakta oss på följande e-postadress: camera.support.se@om-digitalsolutions.com

1.2            Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera eller ändra dessa villkor. I händelse av en sådan modifiering eller ändring kommer vi att meddela i rimlig tid innan ändringarna träder i kraft. Om du inte motsätter dig sådana ändringar eller fortsätter att använda tjänsterna efter att ändringarna träder i kraft, anses du ha godkänt ändringarna. Vi kommer att informera dig om din rätt till invändningar och konsekvenserna av detta.

2.              Tjänster och tillgänglighet

2.1            OM Digital Solutions strävar efter att tillhandahålla kontinuerlig tillgänglighet av tjänsten; dock bekräftar du och godkänner att tjänsten tillhandahålls "som den är" och kan komma att ha avbrott och inte är felfri.

2.2            Innehållet och funktionerna som erbjuds på webbplatsen kan komma att variera. Dessa villkor reglerar användningen av allt innehåll och funktioner som erbjuds via tjänsten, oavsett om sådant innehåll och sådana funktioner existerar när du registrerar dig hos tjänsten, eller om de läggs till senare. När det gäller kostnadsfria tjänster förbehåller sig OM Digital Solutions rätten att modifiera, ändra och avbryta tjänsten och dess innehåll och funktioner när som helst utan att meddela eller informera om det i förväg.

2.3            Vissa delar av tjänsten samt vissa kostnadsfria erbjudanden som vi kan göra tillgängliga för våra registrerade användare kan omfattas av ytterligare villkor ("ytterligare tjänster"). Vi kommer tydligt meddela dig om alla ytterligare villkor som gäller för ytterligare tjänster innan vi ger tillgång till en ytterligare tjänst. Vissa ytterligare tjänster kan också komma att vara betaltjänster och vi kommer säkerställa att du blir informerad om eventuella kostnader och villkor innan innan du nyttjar yttterligare tjänster som kräver betalning.

2.4            Dessa villkor reglerar endast användandet av tjänsten. Vi kan komma att länka till eller erbjuda tillgång till tredjepartstjänster på vår webbplats. Sådana tredjepartstjänster, som i så fall tydligt kommer identifieras som sådana, kan komma att ha andra användarvillkor som skiljer sig från detta avtal. Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder en tredjepartstjänst. OM Digital Solutions har inget inflytande eller kontroll över tredjepartstjänster. Vi kan också komma att länka till eller erbjuda tillgång till andra tjänster som erbjuds av OM Digital Solutions på vår webbplats, exempelvis OM Digitial Solutions webbshop, som också har egna användarvillkor.

3.              Registrering och uppsägning

3.1            För att använda tjänsten krävs det att du registrerar dig som användare. Vi förbehåller oss rätten att neka en registrering enligt vårt eget gottfinnande. Att registrera ett användarkonto och att använda vår tjänst är gratis, men tjänsten kan innehålla ytterligare tjänster som endast kan nås genom att betala. En registrering kräver att du ger oss följande information: namn, efternamn, kön, e-postadress och hemland. Du kan frivilligt dela ytterligare information som gör det möjligt för oss att skräddarsy vår tjänst för att passa dina behov och intressen, så som titel, hemadress, födelsedatum och andra intressen; sådan information är dock inte nödvändig för registreringen och att tillhandahålla denna är ditt eget val.

3.2            Genom att registrera dig för vår tjänst garanterar du att (i) du är 16 år gammal eller äldre, (ii) du har laglig förmåga att ingå i detta avtal och (iii) informationen du tillhandahåller vid registreringen är komplett och korrekt. Om du är under 16 år får du inte registrera dig för denna tjänst.

3.3            Efter att ha fyllt i registreringen skickar vi ett bekräftelsebrev via e-post. Din registrering kommer aktiveras genom att klicka på aktiveringslänken i bekräftelsebrevet.

3.4            Du kan säga upp din registrering när som helst genom att klicka på "radera mitt konto" i "Mina inställningar"-sektionen i ditt användarkonto. Din uppsägning börjar gälla omedelbart och du får inte använda tjänsten efter uppsägning; på grund av tekniska skäl kan det dock ta upp till två (2) dagar innan våra system har hanterat din uppsägning och avaktiverat ditt användarkonto. Med förbehåll för gällande lagstadgade lagringsperioder förbehåller vi oss rätten att radera all information och innehåll som du skickat in trettio (30) dagar efter uppsägning; observera dock att ett avslutande av ditt användarkonto inte nödvändigtvis leder till att innehållet som du tillhandahållit raderas. Fotografier som laddats upp av dig raderas från huvudgalleriet; Du godkänner dock att bilder som skickats in för att delta i en Photo Challenge kommer att fortsätta att publiceras i tävlingsgalleriet och kan väljas till vinnare och publiceras enligt Photo Challenge-villkoren.

4.              Inloggningsdetaljer

4.1            Du är ensam ansvarig för användandet av dina inloggningsdetaljer, inklusive, utan begränsning, ditt användarnamn och lösenord samt att skydda deras konfidentialitet. Du får inte dela dessa detaljer med någon eller låta någon annan använda dina inloggningsdetaljer. Du måste omgående meddela oss om all icke auktoriserad användning av dina inloggningsdetaljer. Såvida du inte meddelat oss i förväg att dina inloggningsdetaljer används utan din tillåtelse och att sådan kommunikation delgivits oss kommer är all aktivitet kopplat till dina inloggningsdetaljer vara ditt ansvar.

4.2            Du ska hålla din användardata (inklusive kontaktinformation) uppdaterad. Om dina registreringdetaljer ändras under din användning av tjänsten ska du uppdatera dina kontaktdetaljer omgående i antingen den personliga kontoinställningsmenyn eller, om den inte är tillgänglig eller går att nå, via e-post.

5.              Ditt användande av tjänsten

5.1            Du kan ladda upp innehåll eller material till tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, text, kommentarer, länkar, grafik, foton, varumärken, namn, ljud eller video ("Innehåll") och göra sådant innehåll tillgängligt för andra medlemmar av tjänsten. Om du laddar upp fotografiska bilder till tjänsten kommer sådana bilder genast publiceras och vi kommer inte undersöka eller på något annat sätt notera innehållet eller tillåtelsen att ladda upp sådana bilder.

5.2            Antalet uppladdningar av fotografiska bilder är begränsat till sju bilder per vecka. Ingen av bilderna får överstiga fem megabyte. För Photo Challenges måste bilder vara tagna med OM Digital Solution-utrustning, exempelvis en kamera eller ett objektiv gjort av OM Digital Solutions; vänligen observera de villkor som gäller för tävlingen. Vi förbehåller oss rätten att radera bilder som inte möter de kriterier som ställs i denna sektion.

5.3            Du får inte lägga upp, skicka in eller överföra till eller på annat sätt tillgängliggöra något innehåll genom tjänsten som:

(a)             är eller kan anses vara ärekränkande, hotande, obscent, skadligt, hädiskt eller pornografiskt.

(b)             eller kan anses bryta mot eller kränka andras rättigheter (inklusive immateriella rättigheter, sekretts eller integritetsrättigheter);

(c)             som du inte äger såvida du inte har uttryckligt tillstånd från innehållets ägare;

(d)             är vulgärt, grovt, sexistiskt, rasistiskt eller uppmuntrar rashat eller annars stötande;

(e)             eller kan på vara tekniskt skadligt mot tjänsten, mot oss eller någon annan användare eller någon användningen av någon annans dator eller system;

(f)              utgör eller uppmuntrar kriminellt beteende eller handlingar eller strider mot någon lag;

(g)             gör eller kan anses överväga att vanära oss eller vårt namn, varumärken, anställda eller tjänstemän, eller

(h)             anses vara spam.

5.4            När du använder tjänsten får du inte

(a)             lägga upp innehåll som annonserar, främjar eller länkar till kommersiella erbjudanden från dig eller tredje part utan vårt godkännande;

(b)             samla, hantera eller lagra personlig data eller annan data från användare av tjänsten, inklusive, utan att vara begränsad till, e-postadresser;

(c)             uppmuntra eller uppvigla någon att bryta mot några av dessa villkor; eller

(d)             uppmuntra eller uppvigla någon att dela sina inloggningsuppgifter.

5.5            Om du vid något tillfälle skulle bli medveten om olagligt, kränkande, inkräktande eller på något annat sätt otillåtet användande av tjänsten, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen i sektion 1 av dessa villkor eller använd rapporteringsfunktionen som tillhandahålls av tjänsten.

5.6            Du är ensam ansvarig för korrekthet, noggranhet och laglighet av ditt innehåll. OM Digital Solutions förbehåller sig rätten att blockera, radera, avvisa och vägra något av ditt innehåll om OM Digital Solutions har anledning att anta att ditt innehåll är olagligt, utgör en kränkning av rättigheterna för en tredje part eller bryter mot detta avtal. OM Digital Solutions kommer att överväga dina rimliga åsikter när de beslutar om blockering, radering, avslag eller vägran av ditt innehåll.

5.7            Du kommer att behandla andra användare med respekt och värdighet och kommer inte att hota, missbruka, trakassera, mobba, lura, offra, skrämma eller uttrycka hat mot någon annan användare av tjänsterna eller mot någon individ eller grupp av människor.

5.8            Du kommer inte att utge dig för att vara någon annan, eller falseligen eller inkorrekt antyda eller indikera någon koppling, anknytning eller relation till en viss person eller enhet. Du kommer inte hänvisa till någon annan person i något av ditt innehåll om du inte tidigare har fått den personens tillåtelse att göra så.

5.9            Du kommer inte djuplänka eller rama in tjänsten utan föregående skriftligt godkännande som kan ges eller nekas efter vårt eget gottfinnande.

5.10         Du godkänner och samtycker till att tjänsterna är för ditt personliga och icke kommersiella bruk. Du kan inte kopiera, ladda ner, återskapa, återpublicera, sända eller skicka något innehåll, på något sätt, förutom då det är för endast ditt eget icke kommersiella bruk och uttryckligen tillåtet enligt lagen. Du samtycker att inte använda någon del av tjänsterna eller innehållet som ingår i dessa i anslutning till affärs- eller kommersiellt bruk eller för att lägga upp eller ladda upp något innehåll eller göra något bidrag till tjänsterna som är eller kan anses vara att annonsera eller marknadsföra varor eller tjänster. Du godkänner att bilder som laddas upp av dig kan bli delade (till exempel via Facebook, Twitter, Pinterest, e-post, Flickr, 500px) utan du blir informerad.

5.11         OM Digital Solutions modererar eller monitorerar inte aktivt bidrag. If you tror att någon annan användares bidrag bryter mot villkoren eller tillämplig lag, vänligen meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till camera.support.se@om-digitalsolutions.com eller genom att använda rapporteringsfunktionen som tillhandahålls genom tjänsterna så att vi kan undersöka ärendet.

6.              Beviljande av rättigheter

6.1            Du intyger och garanterar att du är ägaren till upphovsrätten av det innehåll som du laddar upp, eller att du har uttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att återge det på tjänsterna.

6.2            För att driva MyOlympus-tjänster är OM Digital Solutions beroende av användandet av innehåll du har tillhandahållit. Genom att göra inlägg eller publicera innehåll via tjänsterna tillåter du oss en oåterkallelig, evig, royalty-fri, icke-exklusiv, världsomspännande licens att använda, kopiera, distribuera, avslöja, göra allmänt tillgänglig, sända, återskapa, skicka, anpassa, skapa härledda verk ifrån, redigera, ändra och modifiera innehållet i någon annan kanal, sätt, form, medium eller teknologi som för tillfället känns till eller tillverkas i framtiden, särskilt men inte begränsat till internet och på mobila enheter (mobiltelefoner, surfplattor, bärbara enheter) för följande ändamål:

(a)             vi kan komma att använda ditt innehåll för vår tjänst, inklusive marknadsföring och annonsering av vår tjänst och relaterade erbjudanden så som utlottningar, tävlingar och reklamerbjudanden;

(b)             vi kan underlicensera eventuella rättigheter du har gett oss till andra användare av tjänsten inom ramen för avtalet.

6.3            OM Digital Solutions kommer med rimliga ansträngningar säkerställa att du anges som skapare av ditt innehåll och placera ett lämpligt meddelande som indikerar upphovsrätt i närheten eller på ditt innehåll. Du medger dock att du samtycker till att avstå rätten att bli identifierad som skapare av ditt innehåll.

6.4            Om du avslutar ditt medlemskap förblir ändå de rättigheter du har gett oss och andra användare opåverkade.

7.              Immateriella rättigheter

7.1            All information, innehåll, varumärken, affärsmärken, designer, material och bilder (hädanefter "Material") som gjorts tillgängliga genom tjänsten skyddas av upphovsrätt och andra skyddande rättigheter. Alla rättigheter, titlar och intressen i materialet vilar med OM Digital Solutions, dess licensgivare och/eller andra registrerade användare som har tillhandahållit visst Material till OM Digital Solutions. Sammanställningen av materialet kan också skyddas som ett databasarbete i den mening som avses i avsnitt 4 (2), 87a (1) tysk upphovsrättslag. Du kan endast använda materialet enligt villkoren i avtalet och enligt vad som angetts på webbplatsen.

7.2            Delar av materialet kan härstamma från andra registrerade användare eller andra tredje parter ("Tredjepartsmaterial"). OM Digital Solutions kontrollerar inte att tredjepartsmaterial är fullständigt, noggrannt eller lagligt, och OM Digital Solutions tar inget ansvar för fullständighet, noggrannhet, laglighet, kvalitet eller lämpligt för ett speciellt syfte av tredjepartsmaterial. Detta gäller även för tredjepartsmaterial tillgängligt på tredjeparts-webbplatser som länkar till vår webbplats.

7.3            Om inte annat uttryckligen anges i detta avtal eller uttryckligen tillåts på webbplatsen,

(a)             så kan innehåll och material endast användas genom tjänsten för personligt, icke-kommersiellt bruk medans du har en aktiv registrering;

(b)             du kan inte modifiera, ändra, översätta, göra tillgängligt för allmänt bruk, kopiera, distribuera, sprida eller visa något innehåll eller material som är tillgängligt genom tjänsten; och

(c)             du får inte radera, ändra eller göra osynligt någon upphovsrättsinformation kopplad till eller inkluderad i något innehåll eller material.

8.              Skadeersättning

Du kommer att hålla OM Digital Solutions fritt från alla anspråk, förluster, skador och kostnader, inklusive de lagstadgade rättegångskostnaderna för att försvara sig mot alla anspråk, som härrör från eller i samband med anklagelser, anspråk, krav, process eller andra åtgärder från tredje part. (”Anspråk”), att ditt innehåll bryter mot tredje parts immateriella rättigheter eller personliga rättigheter eller rättigheter med avseende på konfidentiell information från den tredje parten; detta gäller inte om och i den utsträckning OM Digital Solutions eller en tredje part har modifierat det relevanta innehållet och sådan modifiering inte har godkänts av dig och kravet uppstår till följd av modifieringen. OM Digital Solutions skall ha rätt till att föra alla förfaranden eller förhandlingar i eller utanför domstol och att avstå ifrån, lösa eller erkänna ett anspråk. Du kommer att stödja OM Digital Solutions i försvaret mot ett anspråk och tillhandahålla all hjälp och information som rimligen kan anses vara nödvändig.

9.              Dina Val

I din kontomeny kan du

(a)             Mina intressen: ange dina intresse-områden så att vi kan skräddarsy tjänsten och erbjuda dig den bästa möjliga användarupplevelsen;

(b)             Mina produkter: registrera dina OM Digitial Solutions-produkter så att du kan få kostnadsfria erbjudanden, användbar information och nyheter relaterade till produkter du använder;

(c)             Mina inställningar: uppdatera din kontouppgifter; och

(i)              prenumerera och avprenumerera på OM Digital Solutions nyhetsbrev,

(ii)             börja radera ditt konto.

(d)             Min profil: ange din bakgrund, länka till din webb och dina sociala medieprofier, ditt uppladdade bildgalleri. Denna sida är också din MyOlympus-internetplats https://my.olympus-consumer.com/members/smeknamn .

(e)             Mina premiumtjänster: här hittar du en lista med premiumtjänster och fördelar som för närvarande finns tillgängliga för dig och hur du kvalificerar dig för dem.

10.            Avstängning av användarkonton

Vi kan stänga av användarkonton tillfälligt eller permanent om vi misstänker att du bryter mot detta avtal eller mot applicerbara lagar, eller om vi har något annat legitimt skäl att stänga av ditt användarkonto. Vi tar hänsyn till dina åsikter när vi fattar beslut om en avstängning. Vi kommer också meddela dig om en avstängning via den e-postadress som du angav vid registreringen. Om vi stänger av ditt konto permanent så är du permanent utesluten från att använda vår tjänst och du får inte registrera dig, eller försöka registrera dig, för tjänsten igen med samma eller andra användaruppgifter.

11.            Dataskydd och säkerhet

För information om hur vi använder din personliga data, se vår sekretesspolicy.

 

12.            Ansvarsbegränsning

OM Digital Solutions är ansvarar endast för skador som uppstår till följd av användningen av tjänsten (i den utsträckning den är gratis) om sådana skador eller förluster baseras på uppsåtlig avsikt eller grov vårdslöshet från OM Digital Solutions sida.

OM Digital Solutions ansvar för skador och förluster till följd av användning av betalda tjänster är begränsat enligt följande:

(a)             OM Digital Solutions ansvarar utan begränsning för skador som orsakats avsiktligt eller på grund av grovt oaktsamt uppförande av OM Digital Solutions, dess juridiska representanter, verkställande direktörer eller ställföreträdare;

(b)             I händelse av lätt vårdslöshet är OM Digital Solutions endast ansvariga för skador som är typiska och förutsägbara för relevant betald tjänst; detta gäller även OM Digital Solutions juridiska ombud, verkställande direktörer eller ombud.

Ingenting i denna klausul ska begränsa OM Digital Solutions ansvar för skador av fysisk och mental hälsa, för bedräglig felaktig framställning, för brott mot en avtalsgaranti och för anspråk baserade på strikt produktansvar.

 

13.            Allmänt

13.1         Om inte annat uttryckligen anges i detta avtal måste alla meddelanden vara skriftliga (e-post räcker). OM Digital Solutions e-postadress är camera.support.se@om-digitalsolutions.com. Om du önsar kontakta oss via vanlig post, använd adressen som tillhandahålls i klausul 1 ovan. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra kontaktuppgifter när som helst; men vi kommer göra vårt bästa för att meddela dig om sådana förändringar med rimlig framförhållning.

13.2         Om en bestämmelse i detta avtal är eller blir icke verkställbar eller ineffektiv kommer resten av detta avtal att vara opåverkat. De icke verkställbara eller ineffektiva bestämmelserna kommer bli ersatta av en effektiv och verkställbar bestämmelse som mest liknar den ekonomiska och juridiska avsikten med original-bestämmelsen. Samma sak gäller för luckor i detta avtal.

13.3         Detta avtal faller under lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag från FNs konvention om avtal om internationell försäljning av varor (CISG). Oavsett lagstadgade platser som användaren kan ha, ska den lagliga platsen för alla tvister som uppstår på grund av eller relaterar till detta avtal vara Hamburg, Tyskland.

 

 

Senast ändrad: [01.01.2021]