MyOlympus - User Registration

Wypełnij formularz, aby założyć konto

Nazwa, którą będziesz posługiwać się w MyOlympus
Niezbędny, abyśmy mogli przesyłać Ci informacje dotyczące Twojego konta

Pola obowiązkowe; dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania.

Dołącz do MyOlympus

Wszyscy członkowie uzyskują dostęp do ekskluzywnych korzyści:

  • Korzystaj z wyjątkowych ofert
  • Bierz udział w konkursach fotograficznych
  • Zarejestruj produkty
  • Przedłuż gwarancję
Terms and Conditions

Warunki korzystania

Niniejsze warunki korzystania („Warunki”) regulują relacje między firmą OM Digital Solutions GmbH („OM Digital Solutions GmbH”, „my”, „nas” itd.) a zarejestrowanym użytkownikiem Usługi („Użytkownik”). Firma OM Digital Solutions GmbH to dostawca usługi internetowej MyOlympus dostępnej w domenie www.my.olympus-consumer.com, opcjonalnie w innych domenach, która udostępniana jest również w formie aplikacji mobilnej. To także dostawca wszelkich funkcji i możliwości dostępnych w ramach usługi („Usługa” lub „Witryna”). Niniejsze Warunki regulują zasady dostarczania Usługi przez jej dostawcę oraz zasady korzystania z niej przez Użytkownika.

1.              Informacje o firmie OM Digital Solutions

1.1            OM Digital Solutions GmbH to firma zarejestrowana w Niemczech, której siedziba mieści się pod adresem Domstraße 10 | 20095 Hamburg, Niemcy. Dokładamy starań, by nasza Usługa zachęcała użytkowników do regularnego korzystania z niej i jesteśmy otwarci na wszelkie komentarze dotyczące Usługi. Wszelkie pytania dotyczące Usługi, na które odpowiedzi nie można znaleźć w treści niniejszych Warunków, a także wszelkie opinie prosimy kierować na adres e-mail: camera.support.pl@om-digitalsolutions.com

1.2            Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia tego rodzaju zmiany lub modyfikacji poinformujemy o niej z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie. O ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu względem wprowadzanych zmian lub jeśli będzie dalej korzystać z Usług po wejściu zmian w życie, zmiany uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika. W stosownym powiadomieniu poinformujemy Użytkownika o jego prawie do sprzeciwu oraz o ewentualnych konsekwencjach.

2.              Usługi i dostępność

2.1            Firma OM Digital Solutions dba o stałą dostępność Usługi. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że Usługa jest dostarczana „tak, jak jest” i że może nie działać w sposób nieprzerwany i nie być pozbawiona błędów.

2.2            Funkcje i możliwości dostępne w ramach Witryny mogą być okresowo zmieniane. Niniejsze Warunki regulują sposób korzystania ze wszystkich funkcji i możliwości oferowanych za pośrednictwem Usługi, niezależnie od tego, czy istnieją one w momencie rejestracji Użytkownika w Usłudze, czy też zostaną one dodane w późniejszym czasie. W przypadku usług oferowanych nieodpłatnie firma OM Digital Solutions zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmiany i zaprzestania oferowania Usługi i wszelkich dostępnych w jej ramach funkcji i możliwości w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

2.3            Określone części Usługi, podobnie jak określone bezpłatne oferty, które możemy udostępniać naszym zarejestrowanym użytkownikom („Usługi dodatkowe”), mogą podlegać dodatkowym warunkom ogólnym. Przed przyznaniem dostępu do Usług dodatkowych umieścimy w widocznym miejscu informację o wszelkich dodatkowych warunkach, które mają do nich zastosowanie. Niektóre Usługi dodatkowe mogą także być płatne; dołożymy starań, by Użytkownik przed uzyskaniem do nich dostępu został poinformowany o wszelkich opłatach i warunkach mających do nich zastosowanie.

2.4            Niniejsze Warunki regulują wyłącznie zasady korzystania z Usługi. Nasza Witryna może umożliwiać dostęp do usług innych firm lub zawierać łącza do nich. Tego rodzaju usługi innych firm, które są zawsze jasno oznaczone jako tego rodzaju usługi, podlegają różnym warunkom, które mogą różnić się od postanowień niniejszej Umowy. Przed rozpoczęciem korzystania z usług innych firm należy dokładnie zapoznać się z tymi warunkami. Firma OM Digital Solutions nie ma wpływu na usługi innych firm ani ich nie kontroluje. Nasza Witryna może umożliwiać dostęp do innych usług oferowanych przez firmę OM Digital Solutions, do których także mogą mieć zastosowanie oddzielne warunki, lub zawierać do nich łącza. Przykładem takich usług jest sklep internetowy firmy OM Digital Solutions.

3.              Rejestracja i wypowiedzenie

3.1            W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi wymagane jest zarejestrowanie się jako użytkownik. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia rejestracji według własnego uznania. Zarejestrowanie konta użytkownika i korzystanie z Usługi jest darmowe, Usługa może jednak obejmować Usługi dodatkowe, do których dostęp jest uzależniony od uiszczenia opłaty. Rejestracja wymaga podania następujących informacji: imię, nazwisko, płeć, adres e-mail i kraj zamieszkania. Użytkownik może także podać dobrowolnie informacje dodatkowe, takie jak zwrot grzecznościowy, adres domowy, data urodzenia, zainteresowania itp., co pozwoli nam dostosować naszą Usługę do potrzeb i zainteresowań Użytkownika; wspomniane dodatkowe informacje nie są jednak wymagane podczas rejestracji, a decyzja o ich podaniu należy wyłącznie do Użytkownika.

3.2            Rejestrując konto w naszej Usłudze, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) ma ukończone co najmniej 16 lat, (ii) ma zdolność prawną niezbędną do zawarcia niniejszej Umowy, a (iii) informacje przesłane w toku rejestracji są kompletne i prawidłowe. Jeśli Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat, nie może zarejestrować konta ani korzystać z Usługi.

3.3            Po zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzyma od firmy OM Digital Solutions wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Aktywacja zarejestrowanego konta wymaga kliknięcia łącza aktywacyjnego znajdującego się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

3.4            Użytkownik może w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia, wypowiedzieć rejestrację, klikając opcję „usuń moje konto” w sekcji „Moje ustawienia” konta użytkownika. Wypowiedzenie następuje z efektem natychmiastowym. Po wypowiedzeniu rejestracji Użytkownik nie powinien korzystać z Usługi, jednak ze względów technicznych mogą minąć maksymalnie dwa (2) dni, zanim nasze systemy przetworzą wypowiedzenie i zdezaktywują konto użytkownika. Zgodnie z obowiązującymi ustawowymi okresami zachowania danych zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich przesłanych przez Użytkownika danych i Zawartości po upływie trzydziestu (30) dni od wypowiedzenia rejestracji, przy czym usunięcie konta użytkownika nie musi powodować usunięcia Zawartości dostarczonej przez Użytkownika. Zdjęcia przesłane przez Użytkownika zostaną usunięte z galerii głównej, jednak Użytkownik potwierdza i zgadza się, że przesłane przez niego zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostaną opublikowane w galerii wyzwania, mogą zostać wybrane jako zwycięskie zdjęcia i opublikowane zgodnie z warunkami Konkursu fotograficznego.

4.              Dane logowania

4.1            Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za każde użycie danych logowania, w tym m.in. nazwy użytkownika i hasła, a także za ochronę poufności tych danych. Użytkownik nie powinien udostępniać nikomu tych danych ani pozwalać na korzystanie z nich innym osobom. Użytkownik jest zobowiązany natychmiast poinformować nas o każdym nieautoryzowanym dostępie do danych logowania lub ich nieautoryzowanym użyciu. O ile Użytkownik nie poinformuje nas z wyprzedzeniem, że jego dane logowania są używane bez jego zgody, a wiadomość taka nie zostanie przez nas potwierdzona, Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność za wszelką aktywność związaną z użyciem danych logowania lub mającą miejsce przy ich użyciu.

4.2            Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane rejestracyjne (w tym dane kontaktowe). Jeśli dane rejestracyjne Użytkownika ulegną zmianie w okresie korzystania z Usługi, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować dane rejestracyjne w menu ustawień konta osobistego lub, w przypadku braku dostępu do menu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.              Korzystanie z Usługi

5.1            Użytkownik może przesyłać do Usługi treści lub materiały, w tym m.in. tekst, komentarze, łącza, elementy graficzne, zdjęcia, znaki handlowe, nazwy, pliki audio i wideo („Zawartość”) i udostępniać je innym użytkownikom Usługi. Zdjęcia przesłane przez Użytkownika do Usługi zostaną natychmiast opublikowane w Usłudze; firma OM Digital Solutions nie analizuje ani nie sprawdza w żaden inny sposób zawartości ani tego, czy nadaje się ona do publikacji.

5.2            Użytkownik może przesłać tygodniowo maksymalnie siedem zdjęć. Rozmiar poszczególnych zdjęć nie może przekraczać 5 MB. Zdjęcia zgłaszane do konkursów fotograficznych muszą być wykonane przy użyciu sprzętu (aparatu lub obiektywu) marki OM Digital Solutions; obowiązują odpowiednie warunki konkursów. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia obrazów, które nie spełniają kryteriów określonych w tej części dokumentu.

5.3            Użytkownik nie powinien publikować, przesyłać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Usługi żadnej Zawartości, która:

(a)             zawiera groźby, jest oszczercza, obsceniczna, szkodliwa, bluźniercza, pornograficzna lub może zostać za taką uznana;

(b)             stanowi naruszenie praw innych osób (w tym prawo własności intelektualnej, prawo ochrony prywatności i prawo do poufności danych) lub może zostać uznana za naruszającą je;

(c)             nie stanowi własności Użytkownika (o ile nie uzyskano wyraźnej zgody właściciela Zawartości na jej użycie);

(d)             jest wulgarna, ordynarna, seksistowska, rasistowska, nawołuje do nienawiści na tle rasowym lub jest w inny sposób obraźliwa;

(e)             stanowi lub może stanowić zagrożenie techniczne dla Usługi, firmy OM Digital Solutions lub innych użytkowników lub dla działania komputerów lub systemów innych osób;

(f)              stanowi przestępstwo lub do niego zachęca lub jest sprzeczna z jakimikolwiek przepisami prawa;

(g)             zagraża lub może zagrażać dobrej reputacji firmy OM Digital Solutions, nazwy firmy, jej znaków handlowych, pracowników i członków zarządu; lub

(h)             ma charakter spamu.

5.4            Podczas uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej Użytkownik nie powinien:

(a)             publikować bez naszej zgody Zawartości, która reklamuje lub promuje oferty handlowe Użytkownika lub osób trzecich albo odsyła do takich ofert;

(b)             gromadzić, przetwarzać ani przechowywać danych osobowych ani innych danych innych użytkowników Usługi, w tym m.in. adresów e-mail;

(c)             zachęcać ani podżegać kogokolwiek do naruszenia którychkolwiek postanowień niniejszych Warunków; ani

(d)             zachęcać ani podżegać kogokolwiek do ujawniania ich danych logowania.

5.5            W przypadku uzyskania informacji o nielegalnym, niewłaściwym, naruszającym zasady lub w inny sposób nieautoryzowanym użyciu Usługi Użytkownik powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych z sekcji 1 niniejszych Warunków, lub użyć funkcji zgłaszania dostępnej w Usłudze.

5.6            Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawny charakter Zawartości oraz jej zgodność z przepisami prawa. Firma OM Digital Solutions zastrzega sobie prawo do zablokowania, usunięcia, odrzucenia lub odmowy publikacji dowolnej Zawartości udostępnionej przez Użytkownika w przypadku pojawienia się przypuszczenia, że Zawartość może być niezgodna z prawem albo stanowić naruszenie praw osoby trzeciej lub postanowień niniejszej Umowy. Przed podjęciem decyzji o zablokowaniu, usunięciu, odrzuceniu lub odmowie publikacji Zawartości firma OM Digital Solutions weźmie pod uwagę uzasadniony interes Użytkownika.

5.7            Użytkownik zobowiązuje się traktować innych użytkowników z szacunkiem i godnością. Użytkownik nie będzie grozić innym użytkownikom, obrażać ich, nękać, dręczyć, oszukiwać, prześladować ani zastraszać, a także nie będzie wyrażać nienawiści w stosunku do jakiegokolwiek innego użytkownika Usługi ani żadnej innej osoby ani grupy osób.

5.8            Użytkownik nie będzie podszywać się pod żadną inną osobę ani podawać nieprawdziwych lub niedokładnych informacji, by sugerować lub wskazywać na jakiekolwiek związki, zależności lub relacje z innymi osobami lub podmiotami. Użytkownik nie będzie w swojej Zawartości odnosić się do żadnej innej osoby, o ile nie uzyska na to jej zgody.

5.9            Użytkownik nie będzie używać względem Usługi technologii głębokiego linkowania ani ramkowania bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody, którą możemy przyznać według własnego uznania.

5.10         Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Usługa jest przeznaczona do niekomercyjnego użytku osobistego. Użytkownik nie powinien kopiować, pobierać, powielać, ponownie publikować, transmitować ani przesyłać Zawartości w żaden inny sposób inny niż wyraźnie zgodny z prawem i absolutnie konieczny do osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik zgadza się nie używać żadnej części Usług ani zawartej w nich Zawartości w związku z jakąkolwiek działalnością biznesową lub handlową, a także zgadza się nie publikować ani nie przesyłać żadnej Zawartości, ani wprowadzać do Usługi materiałów, które stanowią reklamę lub promocję jakichkolwiek towarów lub usług lub które mogą zostać uznane za taką reklamę lub promocję. Użytkownik potwierdza, że przesłane przez niego obrazy mogą być udostępniane (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portali takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Flickr, 500px) bez wcześniejszego powiadomienia.

5.11         Firma OM Digital Solutions nie moderuje ani nie monitoruje w sposób aktywny przesyłanej Zawartości. Jeśli Użytkownik uzna, że Zawartość przesłana przez innego użytkownika narusza postanowienia niniejszej Umowy lub obowiązującego prawa, może powiadomić nas o tym fakcie, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres camera.support.pl@om-digitalsolutions.com lub skorzystać z funkcji wysyłania zgłoszeń dostępnej w Usługach, co pozwoli nam zbadać sprawę.

6.              Przyznawanie praw

6.1            Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem praw autorskich do przesłanej przez siebie Zawartości lub że uzyskał wyraźną zgodę właściciela praw autorskich na powielanie Zawartości w Usługach.

6.2            Aby zapewnić funkcjonowanie usług MyOlympus, firma OM Digital Solutions wykorzystuje pewne rodzaje zawartości dostarczane przez Użytkownika. Umieszczając jakąkolwiek Zawartość lub publikując ją w Usługach, Użytkownik przyznaje nam nieodwołalną, wieczystą, bezpłatną, niewyłączną, obowiązującą na całym świecie licencję na używanie, kopiowanie, dystrybuowanie, ujawnianie, upublicznianie, transmitowanie, powielanie, przesyłanie, dostosowywanie, edytowanie, zmienianie i modyfikowanie Zawartości oraz tworzenie dzieł pochodnych względem niej w ramach dowolnego innego kanału, w dowolny sposób, w dowolnej formie, przy użyciu dowolnych nośników lub technologii już znanej lub opracowanej w przyszłości, w szczególności w internecie i na urządzeniach mobilnych (telefony komórkowe, tablety, urządzenia do noszenia) oraz w innych środowiskach, w następujących celach:

(a)             możemy wykorzystać Zawartość Użytkownika w celu dostarczenia naszej Usługi, w tym do promowania i reklamowania naszej Usługi i powiązanych ofert, takich jak loterie, konkursy i promocje;

(b)             możemy przekazać na zasadzie sublicencji dowolne przyznane nam przez Użytkownika prawa na rzecz innych użytkowników Usługi w ramach warunków niniejszej Umowy.

6.3            Firma OM Digital Solutions dołoży wszelkich uzasadnionych starań, by Użytkownik został wskazany jako autor Zawartości, a informacje dotyczące praw autorskich znalazły się na Zawartości lub w jej pobliżu. Użytkownik potwierdza jednak, że zgadza się zrzec prawa do jego identyfikacji jako autora Zawartości.

6.4            Ewentualne wypowiedzenie rejestracji w Usłudze przez Użytkownika nie będzie mieć wpływu na prawa do Zawartości przyznane przez niego nam i innym użytkownikom.

7.              Prawo własności intelektualnej

7.1            Wszelka Zawartość oraz wszelkie informacje, znaki towarowe, znaki handlowe, projekty, materiały i obrazy (określane w dalszej części niniejszego dokumentu mianem „Materiałów”) udostępnione za pośrednictwem Usługi są chronione prawem autorskim i innymi przepisami zapewniającymi ochronę praw. Wszelkie prawa i tytuły do Materiałów oraz udziały w nich należą do firmy OM Digital Solutions, jej licencjodawców i/lub innych zarejestrowanych użytkowników, którzy dostarczyli określone Materiały firmie OM Digital Solutions. Kompilacja Materiałów może także być chroniona jako materiał o charakterze bazy danych zgodnie z brzmieniem punktu 4 (2), 87a (1) niemieckiej ustawy o prawie autorskim. Użytkownik może korzystać z Materiałów wyłącznie w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy i zgodnie z zaleceniami zawartymi w Witrynie internetowej.

7.2            Części Materiałów mogą pochodzić od innych zarejestrowanych użytkowników lub innych osób trzecich („Materiały osób trzecich"). Firma OM Digital Solutions nie sprawdza Materiałów osób trzecich pod kątem kompletności, dokładności i zgodności z przepisami prawa i nie odpowiada za kompletność, dokładność, zgodność z przepisami prawa, jakość i przydatność Materiałów osób trzecich do określonego celu. Powyższe zrzeczenie się dotyczy także Materiałów osób trzecich dostępnych w witrynach osób trzecich, do których mogą prowadzić łącza znajdujące się w Witrynie firmy OM Digital Solutions.

7.3            O ile nie określono inaczej w treści niniejszej Umowy lub wyraźnie nie zezwolono na to w Witrynie,

(a)             Użytkownik może korzystać z Zawartości i Materiałów dostępnych za pośrednictwem Usługi i uzyskiwać do nich dostęp wyłącznie w okresie rejestracji i na użytek własny, osobisty i niekomercyjny;

(b)             Użytkownikowi nie zezwala się na modyfikowanie, zmienianie, tłumaczenie, publiczne udostępnianie, kopiowanie, dystrybuowanie, rozpowszechnianie lub wyświetlanie jakiejkolwiek Zawartości ani Materiałów dostępnych za pośrednictwem Usługi;

(c)             Użytkownikowi nie zezwala się na usuwanie, zmienianie lub ukrywanie jakichkolwiek informacji o prawach autorskich dołączonych do dowolnej Zawartości lub Materiału lub umieszczonych na nich.

8.              Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zwalnia firmę OM Digital Solutions z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, szkód i kosztów, w tym ustawowych kosztów prawnych za obronę przed roszczeniami, które wynikają z dowolnych zarzutów, roszczeń, żądań, postępowania sądowego lub innych działań („Roszczenie”) strony trzeciej, której prawa własności intelektualnej, prawo osobiste lub prawo dotyczące informacji poufnych zostały naruszone przez Zawartość Użytkownika lub które są z nimi związane; powyższe postanowienie nie ma zastosowania w przypadku i w zakresie, w jakim firma OM Digital Solutions lub osoba trzecia zmodyfikowała daną Zawartość, gdy zmiana ta nie została zatwierdzona przez Użytkownika, a Roszczenie wynika z wprowadzonej modyfikacji. Firma OM Digital Solutions ma prawo według własnego uznania zainicjować dowolne postępowanie sądowe lub pozasądowe, przeprowadzić negocjacje, a także zrzec się prawa do dochodzenia roszczeń, rozstrzygnąć spór lub potwierdzić Roszczenie. Użytkownik zobowiązuje się wspierać firmę OM Digital Solutions w obronie przed Roszczeniami i zapewnić wszelką pomoc i informacje, które mogą zasadnie okazać się w tym celu konieczne.

9.              Wybory podejmowane przez Użytkownika

Menu konta daje Użytkownikowi następujące możliwości:

(a)             Moje zainteresowania: Użytkownik może określić swoje obszary zainteresowań, dzięki czemu firma OM Digital Solutions będzie mogła odpowiednio dostosować Usługę i zapewnić najwyższy komfort użytkowania;

(b)             Moje produkty: Użytkownik może zarejestrować swoje produkty marki OM Digital Solutions, by otrzymywać bezpłatne oferty, przydatne informacje oraz najnowsze wiadomości związane z używanymi przez niego produktami;

(c)             Moje ustawienia: Użytkownik może zaktualizować dane swojego konta osobistego, a także

(i)              aktywować lub dezaktywować subskrypcję newslettera firmy OM Digital Solutions,

(ii)             zainicjować usunięcie swojego konta.

(d)             Mój profil: Użytkownik może zamieścić swoją biografię, łącza do swoich witryn internetowych i profili w serwisach społecznościowych oraz galerii przesłanych obrazów. Jednocześnie strona ta stanowi także profil MyOlympus Użytkownika: https://my.olympus-consumer.com/members/pseudonim.

(e)             Moje usługi Premium: w tym obszarze Użytkownik ma dostęp do listy usług i korzyści premium, które są dla niego aktualnie dostępne, a także do informacji na temat tego, jak zapewnić sobie dostęp do takich usług i korzyści.

10.            Zawieszenie konta Użytkownika

Firma OM Digital Solutions może tymczasowo lub trwale zawiesić konto Użytkownika, jeśli będzie mieć podstawy, by sądzić, że Użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy lub złamał obowiązujące prawo lub jeśli firma OM Digital Solutions będzie mieć inny uzasadniony interes w zawieszeniu konta Użytkownika. Podejmując decyzję o zawieszeniu konta Użytkownika, firma OM Digital Solutions uwzględni odpowiednio interesy Użytkownika. O zawieszeniu konta Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomość zostanie wysłana na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku trwałego zawieszenia konta Użytkownika Użytkownik trwale traci możliwość korzystania z Usługi i nie może ponownie się zarejestrować ani podjąć prób ponownego zarejestrowania się przy użyciu tych samych lub innych szczegółowych danych rejestracyjnych.

11.            Ochrona i bezpieczeństwo danych

Informacje na temat sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika zawiera Informacja o ochronie prywatności.

12.            Ograniczenie odpowiedzialności

Firma OM Digital Solutions odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania z Usługi (w zakresie, w jakim jest ona dostępna nieodpłatnie) wyłącznie wtedy, gdy takie szkody lub straty wynikają z umyślnego działania firmy OM Digital Solutions lub rażącego zaniedbania.

Odpowiedzialność firmy OM Digital Solutions z tytułu szkód i strat wynikających z korzystania z płatnych usług podlega następującym ograniczeniom:

(a)             firma OM Digital Solutions ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez celowe lub stanowiące rażące zaniedbanie działania firmy OM Digital Solutions, jej prawnych przedstawicieli, dyrekcję lub podwykonawców;

(b)             w przypadku nieznacznego zaniedbania firma OM Digital Solutions ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu typowych i dających się przewidzieć szkód wynikających z odpowiednich usług płatnych; dotyczy to także przedstawicieli prawnych dyrekcji i podwykonawców firmy OM Digital Solutions.

Żadne postanowienia tej klauzuli nie ograniczają odpowiedzialności firmy OM Digital Solutions z tytułu uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym poniesionego przez Użytkownika, świadomego wprowadzania w błąd, naruszeń gwarancji umownych i roszczeń opartych ściśle na odpowiedzialności za produkt.

 

13.            Ogólne

13.1         O ile w treści niniejszej Umowy nie określono inaczej, wszelkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną (dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej). Adres e-mail firmy OM Digital Solutions to camera.support@om-digitalsolutions.com. W celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej prosimy o skorzystanie z adresu podanego w punkcie 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie naszych danych kontaktowych; jednocześnie zobowiązujemy się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, by poinformować Użytkownika o tego rodzaju zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

13.2         Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest lub zostanie uznane za niemożliwe do wyegzekwowania lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy. Niemożliwe do wyegzekwowania lub nieskuteczne postanowienie należy zamienić na inne, skuteczne i możliwe do wyegzekwowania, o wydźwięku ekonomicznym i prawnym możliwie najbliższym względem pierwotnego postanowienia. To samo dotyczy luk w niniejszej Umowie.

13.3         Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Federalnej Republiki Niemiec przy jednoczesnym wyłączeniu postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Niezależnie od jurysdykcji Użytkownika sądem właściwym miejscowo, w którym będą rozpatrywane wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, jest sąd w Hamburgu, w Niemczech.

 

 

Ostatnia modyfikacja: [01.01.2021]