Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data for replying to your request.

Why you'll love MyOlympus

All members get access to exclusive benefits:

  • Member community
  • Register products
  • Extended warranty
  • Monthly newsletter

Warunki korzystania

Niniejsze warunki używania („Warunki”) regulują relację między nami („Olympus”, „my”, „nas”) jako dostawcą usługi internetowej MyOLYMPUS dostępnej w domenie www.my.olympus-consumer.com oraz, w zależności od sytuacji, w domenach o innych nazwach i jako aplikacja mobilna, co obejmuje wszystkie funkcje tej usługi (nazywanej dalej „Usługą” lub „Witryną internetową”), a Tobą jako zarejestrowanym użytkownikiem Usługi („Użytkownik”, „Ty”, „Twoje”). Świadczenie Usługi i Twoje korzystanie z tej Usługi podlega niniejszym Warunkom.

1.              Informacje o nas

1.1            Nazwa naszej firmy to Olympus Europa SE & Co KG. Nasze zarejestrowane biuro znajduje się pod adresem Amsinckstrasse 63, 20097 Hamburg. Naszym celem jest zapewnienia Usługi, z której będziesz regularnie korzystać. Zachęcamy do przedstawiania komentarzy dotyczących Usługi. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Usługi, które nie zostały ujęte w niniejszych Warunkach, lub dowolnych opinii, prosimy o kontakt z nami przy użyciu następującego adresu e-mail: camera.support.pl@olympus.eu.

1.2            Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zmiany tych Warunków w dowolnym momencie. W przypadku takiej modyfikacji lub zmiany przedstawimy rozsądne powiadomienie przed wejściem zmian w życie. Jeśli nie wyrazisz sprzeciwu wobec tych zmian lub będziesz kontynuować korzystanie z Usług po wejściu zmian w życie, uznamy, że zmiany zostały przez Ciebie zaakceptowane. Każde powiadomienie będzie informować o prawie do wyrażenia sprzeciwu oraz przedstawiać jego konsekwencje.

2.              Usługi i dostępność

2.1            Firma Olympus dąży do zapewniania ciągłej dostępności Usługi; potwierdzasz jednak i przyjmujesz do wiadomości, że Usługa jest świadczona w postaci „jak jest” i nie jest zapewniane jej działanie bez przerw lub bez błędów.

2.2            Funkcje oferowane w Witrynie internetowej mogą się okresowo różnić. Niniejsze Warunki regulują użycie wszystkich funkcji oferowanych przez Usługę, niezależnie od tego, czy takie usługi istnieją w momencie rejestracji w Usłudze, czy też zostaną dodane później. Biorąc pod uwagę, że oferowane są bezpłatne usługi, firma Olympus zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmiany lub wycofania Usługi oraz dowolnych jej funkcji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia lub informacji.

2.3            Niektóre części Usługi, a także pewne oferty uzupełniające, które możemy udostępniać zarejestrowanym użytkownikom, mogą podlegać dodatkowym warunkom („Usługi dodatkowe”). Przed przyznaniem dostępu do Usługi dodatkowej poinformujemy wyraźnie o dodatkowych warunkach, które mają zastosowanie do Usług dodatkowych. Niektóre Usługi dodatkowe mogą być także usługami płatnymi. Dołożymy starań, aby poinformować Cię o obowiązujących opłatach i warunkach przed uzyskaniem dostępu do płatnych Usług dodatkowych.

2.4            Niniejsze warunki regulują wyłącznie użycie Usługi. W naszej Witrynie internetowej możemy umieścić łącza lub umożliwić dostęp do usług innych firm. Usługi innych firm, które zostaną wyraźnie oznaczone jako takie, podlegają innym warunkom, które mogą się różnić od niniejszej Umowy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z takimi warunkami przed skorzystaniem z usługi innej firmy. Firma Olympus nie ma żadnego wpływu na usługi innych firm ani ich nie kontroluje. W naszej witrynie możemy także umieścić łącza lub umożliwić dostęp do innych usług oferowanych przez firmę Olympus, takich jak sklep internetowy firmy Olympus; takie usługi mogą mieć własne warunki.

3.              Rejestracja i rezygnacja

3.1            Aby umożliwić korzystanie z Usługi, wymagamy utworzenia konta i zarejestrowania się jako użytkownik. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia rejestracji według naszego wyłącznego uznania. Rejestracja konta użytkownik i korzystanie z Usługi są bezpłatne; jednak Usługa może obejmować Usługi dodatkowe, które są dostępne wyłącznie za opłatą. Rejestracja wymaga podania nam następujących informacji: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail i kraj zamieszkania. Możesz dobrowolnie podać dodatkowe informacje, takie jak adres zamieszkania, data urodzenia, i zainteresowania, co umożliwi nam dopasowanie Usługi do Twoich potrzeb i zainteresowań. Takie dodatkowe informacje nie są jednak wymagane do rejestracji, a o ich przekazaniu decyduje wyłącznie użytkownik.

3.2            Rejestrując się w naszej Usłudze, oświadczasz i gwarantujesz, że (i) masz co najmniej 18 lat, (ii) masz zdolność prawną do zawarcia tej Umowy, oraz że (iii) informacje przesyłane podczas rejestracji są kompletne i prawidłowe. Jeśli masz poniżej 18 lat, rejestracja i korzystanie z Usługi są niedozwolone. Możesz także zarejestrować się przy użyciu konta Facebooka. W takim przypadku uzyskamy następujące dane z Twojego konta Facebooka: [imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, kraj]. Wybierając opcję rejestracji przez Facebooka, przyznajesz nam uprawnienie do uzyskania tych informacji z Twojego konta Facebooka.

3.3            Po ukończeniu rejestracji wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Rejestracja zostanie aktywowana po kliknięciu łącza aktywacji w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

3.4            Rejestrację swojego konta można anulować w dowolnym momencie, klikając opcję „Usuń moje konto” w sekcji „Moje informacje osobiste” swojego konta użytkownika. Rezygnacja wejdzie w życie natychmiast i nie należy kontynuować korzystania z Usługi. Jednak ze względów technicznych przetworzenie rezygnacji przez nasze systemy i dezaktywacja konta użytkownika może zająć do dwóch (2) dni. Uwzględniając prawnie obowiązujące okresy zachowywania, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszystkich przesłanych przez Ciebie danych i Treści po upływie trzydziestu (30) dni od daty rezygnacji; należy jednak zwrócić uwagę, że rezygnacja z konta użytkownika nie musi oznaczać usunięcia przesłanej przez Ciebie Treści. Przesłane przez Ciebie fotografie zostaną usunięte z galerii głównej; jednak wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że zdjęcia przesłane przez Ciebie w celu udziału w konkursie fotograficznym pozostaną opublikowane w galerii konkursu, mogą zostać wybrane jako zwycięskie oraz opublikowane zgodnie z Warunkami konkursu.

4.              Dane logowania

4.1            Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie użycie swoich danych logowania, w tym, bez żadnych ograniczeń, za swoją nazwę użytkownika i hasło, a także ochronę ich poufności. Nie wolno udostępniać tych danych innym osobom ani zezwalać innym osobom na użycie Twoich danych logowania. Należy natychmiast powiadomić nas o każdym przypadku nieautoryzowanego użycia Twoich danych logowania lub uzyskania do nich dostępu. O ile nie powiadomisz nas z wyprzedzeniem, że Twoje dane logowania zostały użyte bez uprawnienia, a taka komunikacja nie zostanie przez nas potwierdzona, ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania wykonane z użyciem Twoich danych logowania lub w powiązaniu z nimi.

4.2            Należy aktualizować dane rejestracyjne (łącznie z danymi kontaktowymi). Jeżeli w okresie korzystania z Usługi Twoje dane rejestracyjne ulegną zmianie, należy zaktualizować szczegóły rejestracji bez zbędnego opóźnienia, korzystając z menu ustawień konta osobistego lub, jeśli to menu będzie niedostępne, poprzez pocztę e-mail lub faks.

5.              Twoje użycie Usługi

5.1            Do Usługi możesz przesyłać treści lub materiały, w tym, bez żadnych ograniczeń, tekst, słowa, komentarze, łącza, artykuły, dane, statystyki, grafiki, obrazy, zdjęcia, ilustracje, projekty graficzne, znaki towarowe, nazwy, logo, projekty, dźwięk, muzykę lub filmy („Treść”) oraz udostępniać taką Treść innym użytkownikom Usługi. W przypadku przesłania do usługi fotografii, takie obrazy zostaną natychmiast opublikowane. Nie będziemy sprawdzać ani w inny sposób kontrolować zawartości i dopuszczalności takich fotografii.

5.2            Przesyłanie fotografii jest ograniczone do siedmiu zdjęć tygodniowo. Rozmiar jednego zdjęcia nie może przekraczać dwóch megabajtów. Przesyłane zdjęcia muszą zostać zrobione przy użyciu sprzętu firmy OLYMPUS, tzn. aparatu lub obiektywu wyprodukowanego przez firmę OLYMPUS. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają kryteriów przedstawionych w tej sekcji.

5.3            Nie wolno publikować, przesyłać, transmitować ani w inny sposób udostępniać poprzez Usługę żadnych Treści, które:

(a)             są lub mogą zostać uznane za oszczercze, groźne, obsceniczne, szkodliwe, bluźniercze lub pornograficzne;

(b)             powodują lub mogą powodować naruszenie lub pogwałcenie praw innych osób (w tym praw własności intelektualnej, praw do poufności i praw do prywatności);

(c)             nie należą do Ciebie, chyba że uzyskano wyraźną zgodę od właściciela Treści;

(d)             są wulgarne, ordynarne, seksistowskie, rasistowskie, zachęcają do nienawiści rasowej lub w inny sposób są obraźliwe;

(e)             są lub mogą być szkodliwe technicznie dla Usług, dla nas lub dowolnego innego użytkownika, bądź dla działania innego komputera lub systemu;

(f)              przedstawiają zachowanie przestępcze, akty przestępczości lub niezgodne z dowolnym prawem, bądź zachęcają do nich;

(g)             powodują lub mogą spowodować utratę reputacji przez naszą markę, znaki towarowe, pracowników lub kadrę kierowniczą;

(h)             stanowią spam.

5.4            Podczas korzystania z Usługi lub uzyskiwania do niej dostępu nie wolno:

(a)             bez naszej zgody publikować Treści, która reklamuje, promuje lub zawiera łącza do ofert komercyjnych, zarówno Twoich, jak i innych stron;

(b)             gromadzić, przetwarzać lub przechowywać danych osobowych lub innych danych od użytkowników Usługi, w tym, bez żadnych ograniczeń, adresów e-mail;

(c)             zachęcać lub podburzać dowolnej osoby do złamania dowolnych z tych warunków;

(d)             zachęcać lub podburzać dowolnej osoby do ujawnienia swoich danych logowania.

5.5            W przypadku, gdy dowiesz się o nielegalnym, obraźliwym, naruszającym prawa lub w inny sposób nieautoryzowanym użyciu Usługi, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych przedstawionych w sekcji 1 niniejszych Warunków lub za pomocą funkcji zgłaszania dostępnej w Usłudze.

5.6            Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za poprawność, dokładność i legalność swojej Treści. Firma Olympus zastrzega sobie prawo do zablokowania, usunięcia, odrzucenia lub odmówienia dowolnej Twojej Treści, jeśli ma prawo przypuszczać, że Twoja Treść jest nielegalna, powoduje dowolne naruszenie praw innej strony lub narusza niniejszą Umowę. Firma Olympus uwzględni Twoje rozsądne interesy podczas podejmowania decyzji o zablokowaniu, usunięciu, odrzuceniu lub odmówieniu Twojej Treści.

5.7            Innych użytkowników należy traktować z szacunkiem i godnością. Nie należy grozić, prześladować, nękać, znęcać się, zwodzić, represjonować, onieśmielać ani okazywać nienawiści wobec żadnego innego użytkownika Usługi bądź wobec innych osób lub grup ludzi.

5.8            Nie należy podszywać się pod żadną osobę, fałszywie lub nieprecyzyjnie sugerować bądź wskazywać jakiekolwiek powiązanie, stowarzyszenie lub relację z dowolną osobą lub podmiotem. Nie należy odwoływać się do żadnej innej osoby w swojej Treści, chyba że wcześniej uzyskano odpowiednią zgodę tej osoby.

5.9            Nie należy tworzyć głębokich łączy do Usług ani osadzać ich w ramce bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody, która jest przyznawana lub odrzucana według naszego wyłącznego uznania.

5.10          Wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że Usługi są przeznaczone do Twojego użytku prywatnego i niekomercyjnego. Nie można kopiować, pobierać, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać ani transmitować w jakikolwiek sposób żadnych Treści, chyba że jest to wymagane wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego i wyraźnie dozwolone przez prawo. Wyrażasz zgodę, że nie będziesz używać żadnej części Usług ani zawartych w nich Treści w powiązaniu z jakąkolwiek aktywnością biznesową lub komercyjną, a także że nie będziesz publikować lub przesyłać żadnych Treści lub wnosić wkładu do Usług, jeśli mogłoby to zostać uznane za reklamowanie lub promowanie dowolnych towarów albo usług. Potwierdzasz, że przesłane przez Ciebie zdjęcia mogą być udostępniane w serwisach społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, poczta e-mail, Google+, Flickr, 500px) bez wcześniejszego powiadomienia.

5.11          Firma Olympus nie moderuje aktywnie ani nie monitoruje przesyłanych treści. Jeśli uważasz, że treść przesłana przez innego użytkownika może naruszać niniejszą Umowę lub obowiązujące prawo, powiadom nas o tym, przesyłając wiadomość e-mail na adres camera.support.pl@olympus.eu lub używając funkcji zgłaszania dostępnej w Usługach, co pozwoli nam zbadać tę kwestię.

6.              Przyznanie praw

6.1            Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem praw autorskich do przesyłanej Treści lub że uzyskano wyraźną zgodę właściciela praw autorskich na reprodukcję Treści w Usługach.

6.2            Przesyłając lub publikując dowolną Treść poprzez Usługi przyznajesz nam nieodwoływalną, wieczną, wolną od tantiem, niewyłączną licencję światową na użycie, kopiowanie, dystrybuowanie, ujawnianie, publiczne udostępnianie, transmitowanie, reprodukowanie, przesyłanie, adaptowanie, tworzenie prac pochodnych, edytowanie, zmienianie i modyfikowanie Treści przy użyciu dowolnego innego kanału, sposobu, formy, medium lub technologii, która jest znana obecnie lub zostanie stworzona w przyszłości, a w szczególności, bez żadnych ograniczeń, przez Internet lub na urządzeniach mobilnych (telefonach komórkowych, tabletach i urządzeniach ubieralnych) do następujących celów:

(a)             Możemy używać Twojej treści do celów świadczenia naszej Usługi, łącznie z promowaniem i reklamowaniem naszej Usługi oraz powiązanych ofert, takich jak loterie, konkursy i oferty promocyjne.

(b)             Możemy podlicencjonować wszystkie przyznane nam prawa dla innych użytkowników Usługi zgodnie z warunkami niniejszej Usługi.

6.3            Firma Olympus podejmie rozsądne starania w celu zidentyfikowania Ciebie jako autora Treści oraz umieści odpowiednie powiadomienie o prawach autorskich na Twojej Treści lub w jej pobliżu. Potwierdzasz jednak zgodę na zrzeczenie się prawa do identyfikacji Ciebie jako autora Treści.

6.4            Anulowanie swojej rejestracji nie wpływa na prawa do Treści przyznane nam lub innym użytkownikom.

7.              Własność intelektualna

7.1            Wszystkie informacje, Treści, znaki towarowe, znaki firmowe, projekty, materiały i zdjęcia (nazywane wspólnie „Materiałami”), które udostępniono poprzez Usługę, są chronione prawami autorskimi i innymi prawami ochronnymi. Wszystkie prawa, tytuły i korzyści związane z Materiałami pozostają własnością firmy Olympus, jej licencjodawców i/lub innych zarejestrowanych użytkowników, którzy przekazali określone Materiały firmie Olympus. Kompilacja Materiałów także może być chroniona jako baza danych w znaczeniu paragrafu 4 (2), 87a (1) niemieckiej ustawy o ochronie praw autorskich. Z Materiałów można korzystać tylko zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz zgodnie z zasadami przedstawionymi w witrynie internetowej.

7.2            Niektóre Materiały mogą pochodzić od innych zarejestrowanych użytkowników lub innych stron („Materiały innych stron”). Firma Olympus nie sprawdza Materiałów innych stron pod kątem kompletności, dokładności i legalności. Firma Olympus nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność, jakość i przydatność Materiałów innych stron do określonego celu. Odnosi się to również do Materiałów innych stron udostępnionych w witrynach innych stron, do których łącza mogą znajdować się w naszej Witrynie internetowej.

7.3            Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie lub wyraźnie dozwolonych w Witrynie internetowej,

(a)             Możesz używać i uzyskiwać dostęp do Treści i Materiałów w naszej Usłudze wyłącznie do własnego, osobistego użytku niekomercyjnego w okresie rejestracji.

(b)             Nie możesz modyfikować, zmieniać, tłumaczyć, udostępniać publicznie, kopiować, dystrybuować, rozprowadzać ani wyświetlać żadnych Treści i Materiałów udostępnionych w Usłudze.

(c)             Nie możesz usuwać, modyfikować ani ukrywać żadnych powiadomień o prawach autorskich załączonych lub dołączonych do dowolnych Treści lub Materiałów.

8.              Zabezpieczenie przed szkodami

Zabezpieczasz firmę Olympus przed wszystkimi roszczeniami, stratami, szkodami i kosztami, łącznie z kosztami prawnymi ochrony przed takimi roszczeniami, które wynikają lub są powiązane z dowolnym zarzutem, roszczeniem, żądaniem, postępowaniem lub innym działaniem innej strony („Roszczenie”), które dotyczy naruszania przez Twoją Treść prawa własności intelektualnej innej strony, prawa osobistego lub prawa związanego z poufnymi informacjami tej innej strony; nie ma to zastosowania, jeśli firma OLYMPUS lub inna strona zmodyfikowała odpowiednią Treść, gdy taka modyfikacja nie została przez Ciebie zaakceptowana, a Roszczenie wynika z tej modyfikacji. Firma Olympus według swojego wyłącznego uznania jest upoważniona do prowadzenia wszelkich postępowań i negocjacji w sądzie i poza nim, a także do odstąpienia, rozwiązania lub potwierdzenia Roszczenia. Zapewnisz firmie Olympus wsparcie przy obronie przed Roszczeniem oraz zapewnisz w rozsądnym zakresie niezbędną pomoc i informacje, które mogą być wymagane.

9.              Twoje opcje

W menu ustawień konta możesz:

(a)             określić swoje zainteresowania, aby umożliwić nam dostosowanie Usługi i zapewnienie najlepszych możliwych wrażeń podczas korzystania;

(b)             zarejestrować swoje produkty firmy Olympus, aby otrzymywać oferty dodatkowe, przydatne informacje i wiadomości związane z używanymi przez siebie produktami;

(c)             zaktualizować dane konta osobistego;

(d)             zasubskrybować lub anulować subskrypcję biuletynu Olympus. Zapisując się do newslettera będziesz otrzymywać regularne informacje o nowościach, produktach, wydarzeniach i innych tematach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zarejestrowany na MyOLYMPUS.

10.            Zawieszenie kont użytkowników

Możemy tymczasowo lub trwale zawiesić Twoje konto użytkownika, jeśli mamy podstawy do przypuszczenia, że naruszasz niniejszą Umowę lub obowiązujące prawo, bądź jeśli mamy uzasadniony interes w zawieszeniu konta. Podczas podejmowania decyzji o zawieszeniu uwzględnimy odpowiednio Twój interes. Prześlemy także powiadomienie o zawieszeniu przy użyciu adresu e-mail podanego przez Ciebie podczas rejestracji. Jeśli Twoje konto użytkownika zostanie trwale zawieszone, zostaniesz trwale wykluczony z Usługi. W takim przypadku nie należy rejestrować się ani podejmować prób ponownego zarejestrowania w Usłudze przy użyciu tych samych lub innych danych rejestracji.

11.            Ochrona i bezpieczeństwo danych

Firma Olympus dba o ochronę Twoich danych osobowych oraz wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i procesy, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem lub przypadkowym ujawnieniem. Firma Olympus będzie korzystać z Twoich danych osobowych tylko w przypadku, (i) gdy jest to wymagane do świadczenia usługi, (ii) gdy jest to dozwolone w ramach obowiązujących praw i przepisów dotyczących ochrony danych, (iii) gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawa, (iv) jeśli przyznano nam odpowiednie uprawnienie, o które możemy poprosić oddzielnie podczas dostępu do określonych funkcji Usługi. Więcej informacji na temat sposobu użycia przez nas danych zawierają Polityka prywatności.

12.            Ograniczenie odpowiedzialności

12.1          Firma Olympus będzie odpowiedzialna wyłącznie za szkody wynikające z użycia Usługi (z uwzględnieniem tego, że jest to bezpłatna Usługa), jeśli takie szkody lub straty wynikają z celowego lub poważnego zaniedbania firmy Olympus.

12.2          Odpowiedzialność firmy Olympus za szkody i straty wynikające z użycia płatnych usług będzie ograniczona w następujący sposób:

(a)             Firma Olympus będzie odpowiedzialna bez ograniczeń za szkody spowodowane przez przypadkowe lub poważne zaniedbania firmy Olympus, jej przedstawicieli prawnych, dyrektorów zarządzających i agentów zastępczych.

(b)             W przypadku niewielkiego zaniedbania firma Olympus będzie odpowiedzialna wyłącznie za szkody, które są typowe i przewidywalne dla odpowiedniej usługi płatnej; odnosi się to również do przedstawicieli prawnych, dyrektorów zarządzających i agentów zastępczych firmy Olympus.

Żadne postanowienie niniejszej klauzuli nie ogranicza odpowiedzialności firmy Olympus za szkody na zdrowiu, ciele lub umyśle, za oszukańcze, fałszywe przedstawienie, za naruszenia gwarancji umownej i za roszczenia oparte na ścisłej odpowiedzialności za produkt.

13.            Postanowienia ogólne

13.1          Z wyjątkiem wyraźnych postanowień w niniejszej Umowie, wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną (wiadomości e-mail spełniają ten warunek). Adres e-mail firmy Olympus to camera.support.pl@olympus.eu. Aby skontaktować się z nami drogą pocztową, prosimy użyć adresu podanego w Klauzuli 1 powyżej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych danych kontaktowych w dowolnym momencie; dołożymy jednak wszelkich rozsądnych starań w celu wcześniejszego powiadomienia Cię o każdej takiej zmianie.

13.2          Jeśli jakieś postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie się niemożliwe do wyegzekwowania lub nieskuteczne, pozostała część Umowy pozostanie w mocy. Niemożliwe do wyegzekwowania lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione przez skuteczne i możliwe do wyegzekwowania postanowienie, które będzie najbardziej zbliżone do ekonomicznej i prawnej intencji oryginalnego postanowienia. Analogiczna zasada odnosi się do luk w niniejszej Umowie.

13.3          Niniejsza Umowa podlega prawom Republiki Federalnej Niemiec za wyjątkiem Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Niezależnie od ustawowych miejsc jurysdykcji, które mogą być dostępne dla użytkownika, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych będzie Hamburg w Niemczech.

 

Ostatnia modyfikacja: 29.7.2015