Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data for replying to your request.

Why you'll love MyOlympus

All members get access to exclusive benefits:

  • Member community
  • Register products
  • Extended warranty
  • Monthly newsletter

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de “voorwaarden“) regelen de relatie tussen ons (“Olympus“, “wij“, “ons“) als aanbieder van de MyOLYMPUS-internetdienst onder het domein www.my.olympus-consumer.com en, als dit het geval zou zijn, overige domeinnamen en als mobiele applicatie met alle bijbehorende functies (hierna “dienst“ of “website“ genoemd), en u als geregistreerde gebruiker van de dienst (hierna “gebruiker“, “u“, “uw“ genoemd). Deze voorwaarden regelen de levering van de dienst en uw gebruik van de dienst.

1.              Over ons

1.1            Wij zijn Olympus Europa SE & Co KG. Ons bedrijf is gevestigd aan de Amsinckstrasse 63, 20097 in Hamburg, Duitsland. Wij willen ervoor zorgen dat u de dienst regelmatig wilt bezoeken. Opmerkingen over de dienst zijn van harte welkom. Indien u vragen hebt over de dienst die niet in deze voorwaarden aan bod komen of indien u opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: camera.support.nl@olympus.eu.

1.2            Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Indien wij deze voorwaarden wijzigen, zullen wij u hier tijdig van op de hoogte brengen. Tenzij u bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen of tenzij u de dienst niet meer wenst te gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn, worden de veranderingen geacht door u te zijn aanvaard. Wij zullen u informeren over uw recht om bezwaar te maken en de gevolgen hiervan.

2.              Diensten en beschikbaarheid

2.1            Olympus streeft naar een continue beschikbaarheid van de dienst. U gaat er echter mee akkoord dat de dienst wordt verstrekt “as is“ en onderbroken kan worden of fouten kan bevatten.

2.2            De functies van de website kunnen van tijd tot tijd variëren. Deze voorwaarden regelen het gebruik van alle functies die via de dienst worden aangeboden, ongeacht of dergelijke functies bestaan op het moment dat u zich voor de dienst registreert of dat deze pas later toegevoegd worden. Wat betreft gratis diensten behoudt Olympus zich het recht voor om de dienst of enige functies ervan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving of informatie aan te passen, te wijzigen of stop te zetten.

2.3            Bepaalde onderdelen van de dienst en bepaalde gratis aanbiedingen die we aan onze geregistreerde gebruikers ter beschikking kunnen stellen, kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden (“aanvullende diensten“). Wij zullen u tijdig informeren over enige aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op aanvullende diensten voordat wij u toegang bieden tot een aanvullende dienst. Sommige aanvullende diensten kunnen ook betaalde diensten zijn en wij garanderen dat wij u zullen informeren over eventueel van toepassing zijnde kosten en voorwaarden voordat u van betaalde aanvullende diensten gebruik maakt.

2.4            Deze voorwaarden regelen uitsluitend het gebruik van de dienst. Wij hebben het recht om toegang tot diensten van derden op onze website toe te staan of hiernaar te verwijzen. Dergelijke diensten van derden, die altijd duidelijk als zodanig geïdentificeerd zijn, zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden, die van deze overeenkomst kunnen afwijken. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens een dienst van derden te gebruiken. Olympus heeft geen invloed op of controle over diensten van derden. Wij hebben tevens het recht toegang tot andere door Olympus aangeboden diensten op onze website toe te staan of hiernaar te verwijzen, zoals de webshop van Olympus, die tevens hun eigen voorwaarden hebben.

3.              Registratie en beëindiging

3.1            Om van de dienst gebruik te kunnen maken, dient u zich aan te melden en te registreren als gebruiker. Wij behouden ons het recht voor een registratie naar eigen goeddunken te weigeren. Het aanmaken van een gebruikersaccount en het gebruiken van de dienst is gratis; de dienst kan echter aanvullende diensten omvatten die alleen tegen betaling gebruikt kunnen worden. Een registratie vereist dat u ons voorziet van de volgende informatie: naam, achternaam, geslacht, e-mailadres en land. U mag eventueel extra informatie verstrekken, zoals adres, geboortedatum, interesses etc., waardoor wij onze dienst nog beter op uw behoeften en interesses kunnen afstemmen. Dergelijke informatie is echter niet vereist voor registratie en u bepaalt zelf of u deze informatie wilt verstrekken.

3.2            Door u voor onze dienst te registreren verklaart en garandeert u dat u (i) ouder dan 18 jaar bent, (ii) juridisch gezien deze overeenkomst mag aangaan en (iii) de informatie die u verstrekt tijdens de registratie compleet en correct is. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u zich niet registreren voor de dienst en deze ook niet gebruiken. U hebt ook de mogelijkheid zich met uw Facebook-account te registreren. In dit geval ontvangen wij de volgende gegevens van uw Facebook-account: [voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, land], en door u via Facebook te registeren geeft u ons toestemming deze informatie via uw Facebook-account te ontvangen.

3.3            Na een succesvolle registratie sturen wij u een bevestigingsmail. Door op de activatielink in deze bevestigingsmail te klikken wordt uw registratie geactiveerd.

3.4            U kunt uw registratie zonder kennisgeving op elk gewenst moment beëindigen door te klikken op “Verwijder mijn account“ onder “Mijn persoonlijke informatie“ in uw gebruikersaccount. Uw registratie zal direct beëindigd worden en u mag de dienst niet meer gebruiken. Vanwege technische redenen kan het tot twee (2) dagen duren voordat ons systeem uw beëindiging verwerkt en uw gebruikersaccount gedeactiveerd heeft. Afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen behouden wij ons het recht voor enige door u verstrekte gegevens en inhoud na dertig (30) dagen na beëindiging te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat een beëindiging van uw gebruikersaccount niet per se leidt tot verwijdering van de door u verstrekte inhoud. Door u geüploade afbeeldingen zullen uit de hoofdgalerij verwijderd worden. U gaat er echter mee akkoord dat door u verstrekte afbeeldingen die meedoen aan een fotowedstrijd te zien blijven in de wedstrijdgalerij, gekozen kunnen worden tot winnaar en volgens de voorwaarden voor fotowedstrijden gepubliceerd mogen worden.

4.              Inloggegevens

4.1            U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw inloggegevens, inclusief maar niet beperkt tot uw gebruikersnaam en wachtwoord, en voor het beschermen van de vertrouwelijkheid ervan. U mag deze gegevens met niemand anders delen of niemand anders toestaan uw inloggegevens te gebruiken. U dient ons onmiddellijk te verwittigen van elk ongeautoriseerd gebruik van of elke ongeautoriseerde toegang tot uw inloggegevens. Tenzij u ons van tevoren heeft ingelicht dat uw inloggegevens zonder uw toestemming worden gebruikt en dergelijke communicatie door ons is erkend, is elke activiteit onder of in verband met uw inloggegevens uw eigen verantwoordelijkheid.

4.2            U dient uw registratiegegevens (waaronder contactgegevens) zelf up to date te houden. Als tijdens de periode waarin u de dienst gebruikt uw registratiegegevens veranderen, dient u deze direct in het instellingenmenu van uw account bij te werken, of, als dit menu niet beschikbaar of ontoegankelijk is, ons via e-mail of fax op de hoogte te stellen.

5.              Uw gebruik van de dienst

5.1            U mag inhoud en materiaal naar de dienst uploaden, waaronder maar niet beperkt tot tekst, woorden, commentaren, links, artikelen, gegevens, statistieken, grafieken, afbeeldingen, foto's, illustraties, kunst, handelsmerken, namen, logo's, ontwerpen, audio, muziek en video's (“inhoud“) en u mag dergelijke inhoud aan andere gebruikers van de dienst beschikbaar stellen. Indien u foto's naar de dienst uploadt, zullen dergelijke foto's direct gepubliceerd worden en zullen wij de inhoud niet beoordelen of anderszins kennisnemen van de inhoud en de toelaatbaarheid van dergelijke foto's.

5.2            U mag maximaal zeven foto's per week uploaden. Elke foto mag niet groter zijn dan twee megabyte. Geüploade foto's moeten genomen zijn met OLYMPUS-apparatuur, d.w.z. een camera of lens van OLYMPUS. Wij behouden ons het recht voor foto's te verwijderen die niet voldoen aan de criteria zoals vermeld in deze paragraaf.

5.3            U mag geen enkele inhoud via de dienst posten of verzenden die:

(a)             als beledigend, bedreigend, obsceen, schadelijk, lasterlijk of pornografisch beschouwd wordt of beschouwd kan worden;

(b)             de rechten van anderen (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, de rechten van de vertrouwelijkheid of de privacyrechten) schenden of mogelijkerwijs kunnen schenden;

(c)             niet van u is, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de inhoud hebt;

(d)             vulgair, grof, seksistisch of racistisch is of aanzet tot rassenhaat of anderszins beledigend is;

(e)             technisch schadelijk voor de diensten, voor ons of voor enige andere gebruiker of voor de werking van de computer of het systeem van iemand anders is of zou kunnen zijn;

(f)              crimineel gedrag of handelingen in strijd met de wet omvat of aanmoedigt;

(g)             ons of onze naam, handelsmerken, medewerkers of agenten in diskrediet brengt of kan brengen, of

(h)             spam bevat.

5.4            Als u de dienst gebruikt, mag u geen:

(a)             inhoud posten die commerciële aanbiedingen van u of derden zonder onze toestemming adverteert, promoot of hiernaar verwijst;

(b)             persoonlijke gegevens of andere gegevens van andere gebruikers van de dienst verzamelen, verwerken of opslaan, inclusief maar niet beperkt tot e-mailadressen;

(c)             enkele persoon aanmoedigen of aanzetten tot het schenden van deze voorwaarden; of

(d)             enkele persoon aanmoedigen of aanzetten tot het bekendmaken van zijn/haar inloggegevens.

5.5            Wanneer u zich bewust wordt van een illegaal, beledigend, inbreukmakend of anderszins ongeautoriseerd gebruik van de dienst, dient u contact met ons op te nemen via de contactgegevens die in paragraaf 1 van deze voorwaarden vermeld staan of via de daarvoor bestemde functie die door de dienst beschikbaar gesteld wordt.

5.6            U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en wettigheid van uw inhoud. Olympus behoudt zich het recht voor om uw inhoud te blokkeren, verwijderen, af te wijzen en te weigeren indien Olympus reden heeft om aan te nemen dat uw inhoud illegaal is, rechten van een derde partij schendt of in strijd is met deze overeenkomst. Olympus zal rekening houden met uw redelijke belangen wanneer Olympus besluit uw inhoud te blokkeren, verwijderen, af te wijzen of te weigeren.

5.7            U dient andere gebruikers van de dienst en enig ander persoon of groep mensen met respect en waardigheid te behandelen en hen niet te bedreigen, misbruiken, treiteren, pesten, bedriegen of intimideren of haat jegens hen te uiten.

5.8            U bent niet toegestaan zich voor te doen als een ander persoon of ten onrechte enige connectie, verwantschap of relatie met enig persoon of enige entiteit te suggereren of aan te geven. U bent niet toegestaan in uw inhoud naar een andere persoon te verwijzen, tenzij u hiervoor van tevoren toestemming van de betreffende persoon hebt ontvangen.

5.9            U bent niet toegestaan de diensten te deeplinken of aan te passen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die wij naar ons eigen goeddunken verlenen.

5.10          U erkent en gaat ermee akkoord dat de diensten voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik zijn bedoeld. U mag inhoud op geen enkele manier kopiëren, downloaden, reproduceren, opnieuw publiceren, uitzenden of overbrengen, behalve als dit strikt noodzakelijk is voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en tenzij dit uitdrukkelijk door de wet is toegestaan. U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de diensten of de inhoud van deze diensten te gebruiken voor een zakelijke of commerciële activiteit en om geen enkele inhoud te posten of te uploaden of bijdrage te leveren aan de diensten die als reclame of promotie van goederen of diensten gezien kan worden. U erkent dat door u geüploade foto's zonder voorafgaande kennisgeving via sociale netwerken gedeeld kunnen worden (zoals Facebook, Twitter, Pinterest, email, Google+, Flickr, 500px).

5.11          Olympus houdt niet actief toezicht op bijdragen. Indien u van mening bent dat een bijdrage van een andere gebruiker in strijd is met deze overeenkomst of de toepasselijke wetgeving, meld dit dan aan ons door een e-mail te sturen naar camera.support.nl@olympus.eu. U kunt ook de daarvoor bestemde functie gebruiken die door de dienst beschikbaar wordt gesteld, zodat wij de kwestie kunnen onderzoeken.

6.              Toekenning van rechten

6.1            U verklaart en garandeert dat u de eigenaar van het auteursrecht van de door u geüploade inhoud bent, of dat u de uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende hebt om deze in de diensten te reproduceren.

6.2            Door inhoud via de diensten te posten of publiceren verleent u ons een onherroepelijke, eeuwige, royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om de inhoud te gebruiken, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, voor het publiek toegankelijk te maken, uit te zenden, verveelvoudigen, door te sturen, aan te passen, bewerken, wijzigen en er afgeleide werken van te maken in enig ander kanaal, vorm, medium, op enige andere manier of met enige andere technologie die nu bekend is of in de toekomst ontwikkeld wordt, met name maar niet beperkt tot het internet en mobiele apparaten (mobiele telefoons, tablets, draagbare apparaten) voor de volgende doeleinden:

(a)             Wij mogen uw inhoud gebruiken om onze dienst te leveren, waaronder het promoten en adverteren van onze dienst en aanverwante aanbiedingen, sweepstakes en wedstrijden.

(b)             Wij mogen alle door u aan ons verstrekte rechten aan andere gebruikers van de dienst binnen de voorwaarden van deze overeenkomst sublicentiëren.

6.3            Olympus zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat u als auteur van uw inhoud geïdentificeerd wordt en zal een geschikte auteursrechtvermelding in of bij uw inhoud plaatsen. U gaat er echter mee akkoord om af te zien van uw recht om als auteur van de inhoud geïdentificeerd te worden.

6.4            Indien u uw registratie beëindigt, blijven de aan ons en aan andere gebruikers verstrekte rechten in uw inhoud onverlet.

7.              Intellectuele eigendom

7.1            Alle informatie, inhoud, handelsmerken, zakelijke merken, ontwerpen, materialen en afbeeldingen (hierna “materiaal“ genoemd) die door de dienst beschikbaar worden gesteld, zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende rechten. Alle rechten, titels en belangen in het materiaal berusten bij Olympus, haar licentiegevers en/of geregistreerde gebruikers die bepaalde materialen aan Olympus ter beschikking hebben gesteld. De samenstelling van het materiaal kan ook beschermd worden als een database in de zin van par. 4 (2), 87a (1) van de Duitse wet op het auteursrecht. U mag het materiaal uitsluitend onder de voorwaarden van deze overeenkomst en zoals beschreven op de website gebruiken.

7.2            Delen van het materiaal kunnen afkomstig zijn van andere geregistreerde gebruikers of andere derden (“materiaal van derden“). Olympus controleert het materiaal van derden niet op volledigheid, nauwkeurigheid en wettigheid en Olympus aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid, nauwkeurigheid, wettigheid, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel van het materiaal van derden. Dit geldt ook voor materiaal van derden dat beschikbaar is op websites van derden waarnaar op onze website verwezen wordt.

7.3            Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze overeenkomst of uitdrukkelijk is toegestaan op de website:

(a)             mag u de door de dienst verstrekte inhoud en het materiaal uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik gebruiken tijdens de periode dat u geregistreerd bent;

(b)             mag u de door de dienst verstrekte inhoud en het materiaal niet aanpassen, wijzigen, vertalen, openbaar maken, kopiëren, verspreiden of tonen; en

(c)             mag u geen enkele auteursvermeldingen opgenomen in de inhoud of het materiaal verwijderen, aanpassen of onzichtbaar maken.

8.              Schadeloosstelling

U dient Olympus te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade en kosten, inclusief de wettelijke juridische kosten voor het verweer tegen een dergelijke claim, die voortvloeien uit of in verband staan met een beschuldiging, claim, eis, procedure of andere actie van een derde partij (“claim“) in geval uw inhoud een intellectueel eigendomsrecht van een derde partij, een persoonlijk recht of een recht betreffende de vertrouwelijke informatie van die derde partij schendt; dit geldt niet als en voor zover OLYMPUS of een derde partij de relevante inhoud heeft aangepast en een dergelijke aanpassing niet door u is goedgekeurd en de claim voortvloeit uit deze aanpassing. Olympus heeft het recht om een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure te starten en onderhandelingen te voeren en om een claim naar eigen goeddunken af te wijzen, af te handelen of te erkennen. U dient Olympus te ondersteunen in de verdediging tegen de claim en alle assistentie en informatie te bieden die redelijkerwijs noodzakelijk geacht wordt.

9.              Uw keuzes

In het instellingenmenu van uw account kunt u:

(a)             uw interesses aangeven, zodat we de dienst daarop kunnen afstemmen en u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden;

(b)             uw Olympus-producten registreren, zodat u gratis aanbiedingen, nuttige informatie en specifiek nieuws kunt ontvangen, gerelateerd aan de producten die u gebruikt;

(c)             uw persoonlijke gegevens bijwerken; en

(d)             u aan- of afmelden voor de Olympus-nieuwsbrief. Inschrijving voor de nieuwsbrief betekent het regelmatig ontvangen van o.a. nieuws, produktinformatie of evenementinformatie op het emailadres dat geregistreerd staat bij MyOLYMPUS.

10.            Deactiveren van gebruikersaccounts

Wij hebben het recht uw gebruikersaccount tijdelijk of permanent te deactiveren als wij reden hebben om te veronderstellen dat u deze overeenkomst of het toepasselijk recht schendt, of als we een ander rechtmatig belang hebben in het deactiveren van uw gebruikersaccount. Wij zullen echter rekening houden met uw belangen wanneer wij beslissen uw gebruikersaccount te deactiveren. Wij zullen u tevens via het e-mailadres dat u tijdens uw registratie hebt opgegeven hierover informeren. Indien wij uw gebruikersaccount permanent deactiveren, bent u definitief uitgesloten van het gebruik van de dienst en mag u zich niet opnieuw voor de dienst registeren of proberen te registreren met dezelfde of andere registratiegegevens.

11.            Bescherming en veiligheid van gegevens

Bij Olympus staat de bescherming van uw persoonlijke gegevens hoog in het vaandel. Daarom worden de laatste technologieën en processen gebruikt om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onvrijwillige openbaarmaking. Olympus zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken als (i) dit vereist is om de dienst te verstrekken, (ii) dit toegestaan is onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (iii) dit vereist is door verplichte wetten of (iv) als u ons toestemming gegeven hebt, waar wij u afzonderlijk om mogen vragen wanneer u bepaalde functies van de dienst wilt gebruiken. Lees ons privacyverklaring voor meer informatie over ons gebruik van uw gegevens.

12.            Aansprakelijkheidsbeperking

12.1          Olympus is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de dienst (voor zover deze gratis is) indien dergelijke schade of verliezen het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Olympus.

12.2          De aansprakelijkheid van Olympus voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van betaalde diensten wordt als volgt begrensd:

(a)             Olympus is zonder beperking aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Olympus, haar wettelijke vertegenwoordigers, bestuurders of plaatsvervangende agenten;

(b)             In het geval van lichte nalatigheid is Olympus alleen aansprakelijk voor schade die typisch en voorzienbaar is voor de desbetreffende betaalde dienst; dit geldt ook voor de wettelijke vertegenwoordigers, bestuurders of plaatsvervangende agenten van Olympus.

Niets in deze clausule zal de aansprakelijkheid van Olympus voor schade aan gezondheid, lichaam en geest, voor bedrog, voor schending van een contractuele garantie en voor claims op basis van strikte productaansprakelijkheid beperken.

13.            Algemeen

13.1          Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze overeenkomst dienen alle kennisgevingen schriftelijk gedaan te worden (e-mail volstaat). Het e-mailadres van Olympus is camera.support.nl@olympus.eu. Indien u ons per post wilt aanschrijven, kunt u het adres gebruiken dat staat vermeld in artikel 1. Wij behouden ons het recht voor onze contactgegevens op elk gewenst moment te wijzigen. Wij zullen echter ons best doen u tijdig te informeren over dergelijke wijzigingen.

13.2          Indien een bepaling van deze overeenkomst onuitvoerbaar of ineffectief is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet. De onuitvoerbare of ineffectieve bepaling zal worden vervangen door een uitvoerbare en effectieve bepaling die het meest op de economische en wettelijke intentie van de oorspronkelijke bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor hiaten in deze overeenkomst.

13.3          Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, CISG). Onafhankelijk van het rechtsgebied van de gebruiker is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst Hamburg, Duitsland.

Laatst aangepast: 29.7.2015