Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data for replying to your request.

Why you'll love MyOlympus

All members get access to exclusive benefits:

  • Member community
  • Register products
  • Extended warranty
  • Monthly newsletter
Event Calendar - Event

Chamski złoty czyli iluzja widzenia barwnego

Olympus

Workshops
Everyone
OM-D Cameras , PEN Cameras , Tough Cameras , Underwater
2/17/2019 2:00 PM - 2/17/2019 3:30 PM

Wszystko to, co widzimy jest złudzeniem stworzonym przez nasz mózg. Świadomość naszych niedoskonałości może być kluczowa w przygotowywaniu zdjęć do druku. Dlaczego kalibrujemy monitory i posługujemy się profilami kolorów? Po co fotografom wspólny mianownik w rozmowie z drukarnią?

 

“Jerky gold” or the illusion of color vision. Everything we see is an illusion created by our brain. Awareness of our imperfections can be crucial in preparing photos for printing. Why do we calibrate monitors and use color profiles? Why do photographers have a common denominator in conversation with printing house?


Free Event
Chamski złoty czyli iluzja widzenia barwnego
Canceled
Address
Tramwajowa 1/3
Wrocław